Skip to main content

Protégé Soft Skill Training online & offline.

Berikut adalah senarai kursus Protege Soft Skill training yang dijalankan oleh Career Expert untuk peserta protege di organisasi kerajaan dan badan-badan korporat. Kursus ini boleh dijalankan secara bersemuka (in-house) ataupun secara online (dalam talian).

creative-analytical-thinking-training

KURSUS CREATIVE & ANALYTICAL THINKING

Kursus ini akan membantu untuk mengasah kemahiran berfikir peserta secara kreatif, kritis serta analitikal dalam membuat keputusan dalam organisasasi.

organizational-adaptability-training

KURSUS ORGANIZATIONAL ADAPTABILITY

Menyesuaikan peserta dengan persekitaran bekerja secara langsung dalam organisasi termasuk penerapan nilai-nilai positif syarikat

value-driven-professional-training

KURSUS VALUE DRIVEN PROFESSIONAL

Membentuk peserta supaya menjadi golongan profesional yang mempunyai nilai positif seperti kepimpinan, integriti dan sentiasa memperbaiki diri sendiri dan pasukan.

communication-networking-training

KURSUS COMMUNICATION & NETWORKING SKILLS

Melatih peserta menguasai kemahiran asas dalam komunikasi berpengaruh sama ada melalui penulisan dan percakapan serta kemahiran untuk meluaskan kenalan.

KURSUS PENJAGAAN IMEJ, ETIKA DAN PROTOKOL (GROOMING AND ETIQUETTE)

Menambah baik penampilan peserta mengikut imej korporat, etika dan protokol di tempat kerja mahupun di majlis rasmi.

entrepreneurship-training-by-coach-nik-faiz

KEUSAHAWANAN 101 (ENTREPRENEURSHIP 101)

Memupuk ˜Entrepreneurial Mindset dalam jati diri peserta untuk menjadikan peserta lebih proaktif, mengambil risiko, tabah, menyelesaikan masalah secara inovasi dan fleksibiliti dalam alam pekerjaan.

environmental-sustainability-social-impact-training

KURSUS ENVIRONMENT SUSTAINABILITY AND SOCIAL IMPACT

Menggalakkan peserta menjadi golongan profesional sama ada sebagai usahawan atau pekerja yang mementingkan pemuliharaan dan pemeliharaan alam persekitaran dan hidupan liar serta sentaisa memberi impak positif kepada masyarakat sekeliling dalam apa jua keputusan yang bakal diputuskan.

error: Copyrighted Material. Hubungi Team Career Expert Untuk Poster Pemasaran / Profile.