SOCIAL INTELLIGENCE & EMOTIONAL MANAGEMENT

KURSUS EMOTIONAL INTELLIGENCE (EQ)
  • Kursus Emotional Intelligence (EQ) ini merupakan kursus pemantapan insaniah dalam organisasi bagi membantu ketua jabatan dan kakitangan yang boleh bertindak dengan bijak mengawal emosi, untuk melahirkan sikap bertanggungjawab, akauntabiliti emosi dan integriti ke atas perkhidmatan yang diberi.
POPULAR

KURSUS ORGANIZATION ADAPTABILITY

PROGRAM MUDAH DAPAT KERJA
  • Kursus akan memberikan pengetahuan asas kepada semua peserta tentang Emotional Intelligence (EQ) dan memberikan pengalaman kepada graduan yang baru melangkah ke alam pekerjaan untuk menguasai kemahiran bersosial dengan orang lain samanda di dalam organisasi, bersama ketua, rakan sekerja atau kehidupan harian.
Popular

KURSUS PENULISAN RESUME & TEMUDUGA KERJA

PROGRAM MUDAH DAPAT KERJA
  • Workshop ini akan membantu pelajar-pelajar untuk melengkapkan diri dengan pakej diri yang memikat hati majikan, sekaligus membuat persediaan sebelum layak dipanggil temuduga dan lulus temuduga.
Popular

KETRAMPILAN DIRI DENGAN EQ

KURSUS EMOTIONAL INTELLIGENCE (EQ)
  • Keterampilan Diri dengan EQ telah diwujudkan agar dapat membentuk kakitangan yang bukan sahaja mementingkan penampilan luaran tetapi juga penampilan dalaman yang merupakan faktor yang lebih penting dalam menjamin prestasi yang lebih baik dalam sesebuah organisasi, syarikat, dan juga jabatan.
Popular

EQ & INTEGRITI

KURSUS EMOTIONAL INTELLIGENCE (EQ)
  • Kursus EQ dan Integriti merupakan suatu usaha yang sangat tepat bagi melahirkan generasi kakitangan yang bebas rasuah, salah guna kuasa ataupenyelewengan, tiada rungutan dan aduan atau ketidakpuasan hati pelanggan ke atas perkhidmatan yang diberi, agar dapat mewujudkan suasana perkhidmatan yang telus, accountable, adil dan saksama.
POPULAR